آموزش وردپرس
خانه / دبیرخانه ها / آموزش / تلاشها در راستای ایجاد لاین دوچرخه سواری برای مسیر امن همرکابان

تلاشها در راستای ایجاد لاین دوچرخه سواری برای مسیر امن همرکابان

دبیرخانه آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی(ادآ) ۲ سال قبل در زمان شهردار وقت شهر مریوان پروژه نامه احداث لاین دوچرخه سواری را تقدیم نمود و امروز با پیگیری های مجدد دبیرخانه آمورش خواستار برسی این موضوع شدند.

6
مانع بندی لاین تاکسی سه راهی کوره موسوی تا میدان سرباز – مریوان “از آن روزی که مانع بندی شده، هیچ نوع ترافیک و توقفی در آن ایجاد نمی شود.

دبیرخانه آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی در مورخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۵ خورشیدی جهت کاهش ترافیک و آلاینده های ناشی از خودروها با بهره وری از ترویج فرهنگ دوچرخه سواری شهری بعنوان توسعه پایدار و رعایت اصوهای قانونی شهرنشینی در راستای حفظ محیط زیست ، سطح سلامت جامعه و کاهش تصادفات جاده ای،  اقدام به ارائه ی سند مکتوب پروژه لاین ویژه دوچرخه در مسیرهای پرتراکم ترافیک شهری به ویژه محورهای اصلی بازار در شهرستان مریوان نمود.

این اقدام جدی دبیرخانه آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) با در نظر گرفتن مسافت و عرض خیابانهای اصلی شهر مریوان زیر نظر کارشناسان آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی آغاز شد و بعد از یک ماه برسی و نظارت بر محور خیابانها ومناسب بودن موقعیت برای احداث لاین دوچرخه سواری بنابه شرایط جغرافیایی و نقاط پرتراکم و تفریحی خیابان ها شناسایی گردید و بصورت پروپوزال توجیهی به شهرداری مریوان و سازمان حمل و نقل شهری این شهرستان تقدیم گردید.

با توجه به اقدامات پی درپی همرکابان سبز انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) در مردادماه ۱۳۹۵ خورشیدی برای احداث لاین دوچرخه سواری، متاسفانه از سوی شهرداری مریوان به ویژه شهردار وقت جناب آقای “فواد کریمی” هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت و موضوع ذکرشده فاقد برسی و جواب ماند .

پروژه نامه لاین دوچرخه سواری بر اساس محور و مسافت خیابانهایی تعیین شده بود که دارای بلوار و کارت پارک خودروها بود. و بر همین اساس بنابه جغرافیای (سرابالایی ، سرازیری و مسطح بودن )خیابانها و موقعیت ترافیکی آن از سوی کارشناس آموزشی ادآ برسی شده بود که در آن پروژه نامه به نقاط پرتراکم ترافیک و پارک نمودن خودروهای تک سرنشین با شماره پلاک مریوان اشاره جدی شود.

لاین اول دوچرخه سواری در محور بازار مریوان

5
نقشه کروکی “خیابان جمهوری” با اشاره به لاین دوچرخه سواری

دبیرخانه آموزش ادآ برای چندمین بار پیاپی از سوی نهادهای ذیربط “شهرداری ، خدمات شهری و حمل و نقل شهرستان مریوان” موفق شد در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی بعد از انجام ۲ سال سعی و تلاش مستمر و خستگی ناپذیر موضوع لاین دوچرخه سواری را با تنظیم  و تدوین پروژه نامه ای جدید، اینبار با اشاره به موقعیت خیابان جمهوری مریوان “چهارراه شبرنگ تا انتهای آن، چهارراه بایوه” مسیر دست راست خیابان – روبروی لاین عبور تاکسی های شهری با عریض ۲۲۰cm از محور اصلی آن خیابان تفکیک نماید و به لاین دوچرخه سواری اختصاص داده شود، گفتنی است که همان لاین دست راست خیابان “پارک ممنوع برای توقف خودروها” اعلام شده و حتی لاین “معلولین و جانبازین” در آن مسیر از پیش تعیین شده بود اما با آن همه تراکم ترافیک خودروها که در خیابان جمهوری شهر مریوان تابه امروز نیز وجود دارد ، مگر با ایجاد لاین دوچرخه سواری بتوان آن را از ازدحام ترافیکی خودروهای تک سرنشین پس گرفت.

لاین دوم دوچرخه سواری در محور تفریحی مریوان

2
پیاده رو (میدان بیسارانی تا دریاچه زریبار)

با توجه به دوچرخه سواری مجدد همشهریان و همرکابان سبز مریوانی که به منظور ایجاد تفرج و نشاط مسیر منزل تا دریاچه زریبار را برای همرکاب شدن انتخاب می کنند ، الزامیست است که در آن محور تفریحی لاین دوچرخه سواری مشخص گردد ت ا با مقدرات و اتفاقات جانی منجرب نشود .

گفتنی است که با سعی و تلاش دبیرخانه آموزش ادآ در مورخ ۱۰ شهریور ۹۷ بعد از یک هفته برسی در مسیر رفت و برگشت برای تعیین مسیری امن به منظور “حق تقدم برای دوچرخه” دو طرف خیابان میدان بیسارانی تا دریاچه زریبار را به منظور لاین “رفت و برگشت” دوچرخه را در پروژه نامه تدوین نمود . که بنابه محور تفریحی و جاده اصلی مریوان تا مرز بین المللی باشماق ، محوری پرتراکم برای و خطرساز برای همرکابان دوچرخه سوار است و بایستی با ایجاد احداث لاین ویژه و تابلوهای ترافیکی مختص به دوچرخه را در مسیر فعلی قرار داد.

لاین گذاری دوچرخه در حالت رفت ؛ جاده اصلی مریوان تا دریاچه زریبار و مرزبین المللی باشماق سمت راست جاده در عرض پهنی “۱۵۰cm  و به مسافت ۱۲۰۰m  تا دریاچه درب ورودی پارکینگ زریبار تفکیک و لاینگذاری گردد.

لاین گذاری دوچرخه در حالت برگشت: از درب ورودی ورودی دریاچه زریبار به سمت پیاده رو (سنگ فرش) به پهنایی ۱۶۰cm  در کنار فضای سبز پیاده رو تعیین می شود. گفتنی است که بعلت پهنایی عرض پیاده رو از میدان بیسارانی تا دریاچه زریبار، مناسب است که پیاده رو بصورت اشتراکی برای حق تقدم “دوچرخه و عابرین پیاده ” مشخص گردد .

در برخی از کشورهای درحال توسعه و پیشرفته همانند ” چین ، مالزی ، سنگاپور ، ژاپن ، اندونزی و کشورهای اروپایی ” هلند ، دانمارک ، فرانسه و آلمان ” پیاده روهایی که در مسیر تفرجگاهها و محور اصلی بازار واقع شده و از لحاظ پهنایی عرض پیاده رو بیشتر از ۳ متر است ، می توان آن را بعنوان مسیر مشترک “دوچرخه و پیاده” تعیین نمود البته با ایجاد موانع و  خطوط های رنگی  “سفید ، زرد سبز و آبی ” در آن حالت بایستی دوچرخه سوار بصورت آهسته حرکت کند تا امنیت برای عابرین پیاده نیز حفظ گردد.

7
عرض پهنایی پیاده روهایی که از از پیاده رو (سنگ فرش) دریاچه زریبار نیز کمتر است !

تصمیم گیری قاطع

دبیرخانه آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) تلاش برای لاین دوچرخه سواری را در محورهای اصلی وپر تراکم ترافیکی “بازار و تفرجگاه دریاچه زریبار” را امری جدی و قانونی برای مردم و دستگاههای ذیربط اعلام میدارد. وجود لاین ویژه دوچرخه سواری در دوحالت قرار خواهد گرفت (کاری و تفریحی)، واقعیتی که مردم و اقشارین مختلف جامعه از دوچرخه بعنوان کارهای روزمره و تفریحی در محورهای مختلف و پرتردد شهری نیز بهره مند خواهند شد. با وجود لاین ویژه دوچرخه سواری و خدمات وابسته به آن همانند “ایستگاه دوچرخه و پارکینگ ویژه دوچرخه ها” خدمتی بزرگ در راستای حفظ میحط زیست ، سلامت اجتماعی و خدمات نقلیه ی شهری برای دسترسی و بهره وری آحاد جامعه به آن خدمات نیز می باشد. وجود لاین دوچرخه سواری و خدمات وابسته به آن می تواند سطح فرهنگ شهرنشینی را حفظ کند و در کاهش خودروهای تک سرنشین نقش بسزایی داشته باشد. با ایجاد لاین دوچرخه سواری می توانیم فضایی مناسب را برای گردشگران داخلی و خارجی جهت بازدید از مکانهای “بازاری و تفریحی” امکان سازیم.

امروزه مدیران شهری از شهرهای کوچک و بزرک کشور و درسراسر جهان در پی پیشبرد اهدافهای بزرگ  برای توسعه پایدار شهرنشینی و دسترسی آحاد جامعه به خدمات اولیه شهرهستند، با این حال میتوانند محدودیتهای کوچک که منجرب به مشکلات و معضلات بزرگ می شوند، پیشگیری نمایند. اگر در هر شهری با وجود عابر خیابان برای تردد خودروها و عابر پیاده برای عابرین پیاده وجود داشته باشد، خوب است بدانیم که وجود لاین دوچرخه سواری در میان آن دو بایستی وجود داشته باشد . اگر لاین دوچرخه سواری در هر شهر و جوامعی وجود داشته باشد ، مطمئنا به کاهش ترافیک ، آلاینده های ناشی از خودروهای اعم از “دود و صدا”  و سطح کیفی سلامت جامعه کمک خواهد کرد.

دبیرخانه آموزش ادآ در مورخ ۲۰ اردیبهشت ۹۷ برای دومین بار پیاپی بصورت مکتوب پروژه احداث لاین دوچرخه سواری جهت اجرایی نمودن آن  در دو محور پرتراکم شهری “بازاری و تفریحی ” به نهادهای ذیربط “شهرداری ، سازمان حمل و نقل و خدمات شهری” شهرستان مریوان  با دقت ، شفافیت و مهندسی شده ارائه و تحویل داده است. گفتنی است که از سوی مسئولان و مدیران شهری مریوان برای تصمیم گیری در این خصوص جوابی قطعی اعلام نشده است اما جای خوشحالیست که پروژه مربوطه را پسند نموده اند و برای اجرایی آن باسیتی در جلسه شورای ترافیک مورد بحث و برسی واقع شود، تا اینکه با رای اعضای شورا مصوب گردد.

نمونه ای از لاینهای مبتدی دوچرخه در کشورهای اروپایی و آمریکایی

  • دبیرخانه آموزش انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *