آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: دسامبر 28, 2016

دومین دور پروژه اردویی “همرکاب آشتی با طبیعت”

انجمن دوچرخه سواری آشتی از جزئیات کامل دومین دور از پروژه اردوهای ” همرکاب آشتی باطبیعت” خبر داد . پارسال 94 اولین دور از پروژه اردوهای همرکاب آشتی باطبیعت توسط گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی با همکاری اداره منابع طبیعی استان کردستان در مورخ 20 آذر الی 20 اسفند در …

ادامه نوشته »