آموزش وردپرس
خانه / منشور اخلاقی

منشور اخلاقی

DSC04331

منشور اخلاقی انجمن دوچرخه سواری آشتی 

 • انجمن دوچرخه سواری آشتی بر تمامی امورات فعالیتی مذکور پایبند خواهد بود و فعالیتهای مربوطه را با مشارکت عمومی پیش خواهد برد.
 • بعنوان یک همرکاب بر اخلاق و رفتار خود در مسير اهدافها پایبند خواهم بود .
 • بعنوان یک همرکاب با دیدگاهی فاقد از تبعیض ، خود برتری ، تکبر و امری خودجوش  فعالیت خواهم کرد.
 • بعنوان یک همرکاب وطیفه دارم که سلامتی خود را حفظ کنم پس همرکاب سلامتی خواهم شد.
 • بعنوان یک همرکاب حق استشمام هوای پاک را دارم پس بنابراین از نقل سبز دوچرخه بهره ور خواهم شد .
 • بعنوان یک همرکاب حق طبیعت گردی را دارم پس محیط زیست را حفظ خواهم کرد و تا حد ممکن در احیای آن مشارکت خواهم نمود.
 • انجمن.د.آ را با تمام فعالیتهایش خواهم پذیرفت و در راستای آن برای تامین سلامت جامعه و محیط زیست سالم تلاش  خواهم کرد.
 • در امورات فعالیتی انجمن دوچرخه سواری آشتی در حد امکان بنابه شرایط ممکن شرکت خواهم نمود .
 • اعضای همرکابان انجمن دوچرخه سواری آشتی را بعنوان خانواده ی خود قبول دارم و به آنها احترام قائل می شوم .
 • جهت استفاده از نقلیه ی سبز دوچرخه در حومه ی شهر بهره ور خواهم شد و از حرکات نمایشی با آن و از عدم رعایت قوانین عبور و مرور ترافیکی پرهیز خواهم کرد .
 • نقلیه ی سبز دوچرخه را بجای خودرو شخصی جهت سپری نمودن امورات کاری خود در حومه ی شهر ترجیح خواهم داد .
 • از هر نوع دود و دخانیاتی که موجب بروز سرطان خواهد شد پرهیز میکنم .
 • از وابستگی به کم تحرکی جسمی و فضاهای مجازی و اعتیاد آور رایانه ای که موجب اختلالات روحی و روانی خواهد شد ، پرهیز خواهم کرد
 • از خوردن مواد غذایی پرچرب و مصنوعی پرهیز خواهم کرد و از خوراک های گیاهی و سنتی که موجب پایداری سلامت در زندگی می شود مصرف خواهم  نمود.
 • در خانواده ی همرکابان بر سه چیز بسیار پایند خواهم بود . ۱- اخلاق ۲- ازخودگذشتگی  ۳- ترحم

downloadمدیریت انضباطی و اخلاقی انجمن دوچرخه سواری آشتی