آموزش وردپرس
خانه / عضویت

عضویت

ثبت نام و پیوستن به جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز و گروههای همرکابی سبز

طبق ماده ۱۰ (ده) شرایط عضویت به شرح ذیل میباشد. 

ماده ده (۱۰)
شرایط عضویت همرکابان داوطلب در خانواده همرکابان سبز
بندها:
۱- برای عضویت کودکان : اعضای همرکاب داوطلب بایستی بالای ۱۲ سال سن داشته باشد.
۲- در حال درس خواندن باشد.
۳- تکمیل فرم کتبی «همرکاب داوطلب» بایستی با رضایت نامه کامل  «طبق ضوابط قانونی و قید شده در فرم ثبت نام» با ایجاد اثر انگشت و امضاء والدین صورت گیرد و بلا مانع باشد.
۴- برای عضویت جوانان: فرم ثبت نام طبق ضوابط ارائه شده تکیمل گردد.
۵- الزامیست جهت صحیح بودن مشخصات فردی در فرم تکمیل شده «مدارک شناسایی شخص داوطلب ارائه گردد»
۶- با ثبت نام صحیح و قانونی کارت عضویت «همرکاب داوطلب» صادر خواهد شد.
۷- برای ارزش و احترام به حضور در فعالیتهای همرکابی سبز مبلغی را بعنوان همکاری به حساب دبیرخانه مالی گروهی که در آن فعالیت دارید واریر گردد و این مقدار مبلغ بصورت سالیانه و یا شهریه محسابه می شود.
۸- داوطلبانی که در اقصی نقاط مختلف زندگی می کنند ، می توانند از طریق فرم الکترونیکی خانواده همرکابان سبز ثبت نام نمایند.
۹- بر اساس قوانین اجرایی برنامه های گروه، شخص همرکاب سبز بایستی  در ۲/۳ از برنامه های گروهی شرکت داشته باشد و در صورت غیبت بایستی به همرکاب ارشد (۳) دبیر نظارت گروه اطلاع دهد.
۱۰- در هر برنامه همرکابی سبز بایستی «لیست ورود و خروج»بعنوان سوابق شخصی و ارتقاء درجه همرکابی امضاء گردد.
۱۱- پایبند به ماده (۵)  منشور اخلاقی خانواده همرکابان سبز باشد.