آموزش وردپرس
خانه / درباره ما

درباره ما

0000

تاریخ ۱۲ نوامبر ۲۰۱۴ میلادی برابر با ۲۱ آبان ۱۳۹۳ هجری خورشیدی بود که در قطعه ای بسیار کوچک از این کره خاکی جهان (…!) سازمانی مردم نهاد بنام ، « انجمن دوچرخه سواری آشتی (ACO) توسط “همرکاب دارا” دایر شد ، در همین راستا ایده و اهداف نوینی را برای شروع فعالیتها در راستای آشنایی جامعه با فرهنگ استفاده از دوچرخه توسط این بنیانگذار بصورت اساسنامه و پلتفرم فرهنگ همرکابی سبز تهیه و تدوین گردید.همرکاب دارا ، ACO را صرفا برای ترویج و توسعه فرهنگ دوچرخه سواری با نام و نشان (فرهنگ همرکابی سبز) بنیاد نهاد تا جامعه برای پشتیبانی از محیط زیست و سلامت همه در یک مسیر و بایک آرمان همرکاب شوند . او بر این باور است که زمین همیشه در حال چرخش است و ما انسانها نیز بایستی با زندگی همچرخ و همرکاب شویم.

جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز GHF

خانواده همرکابان سبز بنیادی اجتماعی و پایه  اساسی «فرهنگ سبز همرکابی » است خانواده همرکابان سبز به اقشار مختلف جامعه گفته میشود که از فرهنگ همرکابی سبز پیروی نمایند . خانواده همرکابان سبز تلاش می کند که با ترویج فرهنگ همرکابی سبز، مردم را به حفظ محیط زیست و سلامت ترغیب نماید.
خانواده همرکابان سبز متشکل از کارگران ، بازاریان کارمندان دولتی ، اساتید ، دانشجویان و دانش آموزان و سایر قشرهای مختلف دیگر در جامعه می باشد. این خانواده بزرگ در مناسبتهای جهانی مرتبط با محیط زیست و سلامت در یک مسیر سبز همرکاب می شوند و پیام همرکابی سبز را با حمایت از «محیط زیست و سلامت » به جامعه اعلام میدارند. پایه و اساس خانواده همرکابان سبز از همرکابی با طبیعت و مشارکتهای داوطلبی تشکیل خواهد شد.

با ایجاد این جامعه سبز و ترویج فرهنگ همرکابی سبز در جامعه ، دیگر پشتیبان و قدرتی برای پایداری محیط زیست و سلامت به وجود خواهد آمد و این خانواده بزرگ همرکابان سبز هستند که می توانند در تمامی مسائلات و پیشامدهای زیست محیطی و سلامتی ، راهکاری مناسب برای پشتوانه از آن ارزشها باشند. هدف اصلی جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز، درک و فهم مسائلات زیست محیطی و سلامت جامعه به شیوه عملی است. فلسفه همرکابی سبز مسیری پایدار برای انجام فعالیتهای اجتماعی و خودجوش است.

POSTER-TARVIJI

ماده یک (۱)
نام سازمان : جامعه مشارکتی خانواده همرکابان سبز (GHF) نام اختصاری و نام انگلیسی آن (Green Hamrkaban of Family)
طبق اصولهای قانونی در چهارچوب رعایت قوانین کشور فعالیت می کند و یک موسسه غیر انتفاعی است.

ماده دو (۲)
هدف اساسی :
ترویج فرهنگ همرکابی سبز (دوچرخه سواری) برای پایداری از محیط زیست پاک و سلامت اجتماعی

ماده سه (۳)
محدوده فعالیت:
خانواده همرکابان سبز بنابه هدف اساسی خود در سطح کشوری و جهانی نیز فعالیت خواهد کرد.

ماده چهار (۴)
چگونگی رسیدن به اهداف در خانواده همرکابان سبز:

بندهای اهداف:
۱- همرکابی سبز در راستای حفظ محیط زیست و پایداری فعالیتهای همرکابی برای محیط زیست پاک و بی آلاینده
۲- همرکابی سبز در راستای حفظ سلامت و پایداری فعالیتهای همرکابی برای بنیاد نهادن جامعه ای سالم
۳- آگاهسازی جامعه نسبت به افزایش فرهنگ همرکابی سبز بجای خودرو شخصی
۴- ترویج فرهنگ استفاده از «دوچرخه برای کارهای روزمره » در حومه شهر
۵- فعالیت همرکابی سبز برای کاهش ترافیک شهری با استفاده و حمایت از خدمات نقلیه عمومی شهری
۶- آموزش اصولی دوچرخه سواری “ راندن ، نگهداری و رعایت استاندارهای ترافیکی در فرهنگ استفاده از دوچرخه سواری”
۷- برگزاری برنامه های فرهنگی “ سمینار ، کنفرانس ، ورک شاپ و نماشگاه ” جهت ترویج فرهنگ همرکابی سبز
۸- برگزاری برنامه های همرکابی سبز “اردوی هفتگی و کارناوال همگانی » برای پایداری “محیط زیست پاک و سلامت اجتماعی”
۹- برپائی جلسات اداری با مدیران شهری جهت ایجاد لاین دوچرخه سواری و رعایت حقوق همرکابان سبز در محورهای شهری
۱۰- مشارکت در سایر برنامه و اجتماعات فرهنگی جهت ارائه پیشنهاد برای ترویج فرهنگ همرکابی سبز بجای خودرو شخصی
۱۱- دعوت از علاقمندان جهت آشنایی با برنامه های همرکابی سبز برای صیانت از محیط زیست و پایداری سلامت اجتماعی
۱۲- ترویج فرهنگ همرکابی سبز در فضای مجازی و تقدیر از همرکابانی که برای پایداری زندگی سبز و سالم تلاش خواهند کرد.
۱۳- میزبانی و ترویج فرهنگ گردشگری “سایکل توریسم” و ایجاد سفرهای کشوری و بین المللی مرتبط با اهداف مربوطه