آموزش وردپرس
خانه / ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

Ashti cycling site copy

ساختار سازمانی اداره ی انجمن دوچرخه سواری آشتی به دو دسته تقسیم خواهند شد؛

۱- فرهنگی ” مدیریت امورات ترویجی ، آموزشی و فرهنگی “

۲- محوری ” مدیریت امورات همرکابی و برنامه های محوری”

در انجمن دوچرخه سواری آشتی امورات فعالیتی و خدماتی از طرف دبیرخانه ها انجام میگردد و کار و فعالیت  هر دبیرخانه بعهده دبیر انجمن میباشد. دبیران دبیرخانه ها به ۶ دسته تقسیم خواهند شد و هریک از دبیران مسئولیت بخشی از فعالیتهای انجمن را بعهده دارند . بالاتر از دبیران ارشد ، دبیرکل قرار می گیرد .کار و فعالیت دبیرکل ، مدیریت و برنامه ریزی سایر اهدافهای انجمن را بعهده دارد.  انجمن دوچرخه سواری تابحال تمامی امورات ترویجی و محوری  را با مشارکت همرکابان نوجوان و علاقمند به فرهنگ دوچرخه سواری به انجام رسانده است . هر یک از آن همرکابان  محوری در بعضی مواقع در امورات اداری و فرهنگی انجمن نقش بسزایی داشته اند . با کمک و همفکری آنان توانسته شده که در راستای اهداف مربوطه فعالیتهای چشمگیری صورت گیرد . 

Ashti cycling site

ساختار پرسنلی  گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) 

کار و فعالیت گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی از برنامه های فرهنگی و ترویجی انجمن  تفیک و جداگانه فعالیت خواهد نمود و تمامی امورات و برنامه های فرهنگ دوچرخه سواری را بعهده دارد . گروه همرکابان محوری ادآ یکی از دبیرخانه های فعال در انجمن دوچرخه سواری آشتی محسوب میشود که  در زمینه ی پیشبرد و اجرایی برنامه های همرکابی فعالیت خواهد نمود  و مدیران آن گروه از ۶  همرکاب پرسنل تشکیل شده است . به مدیران گروه همرکابان محوری “همرکاب ارشد ، سرگروه و همرکاب داوطلب   گفته می شود . 

اطلاع رسانی ما از طریق ؛

  • سایت رسمی انجمن دوچرخه سواری آشتی “پایگاه مرجع اطلاع رسانی”
  • شبکه های اجتماعی و مرتبط با انجمن دوچرخه سواری آشتی ” تلگرام ، انیستاگرام  ، لینکدین و… “
  • ماهنامه ی همرکاب  (نخستین نشریه ی توسعه ی فرهنگ دوچرخه سواری ) با مجوز رسمی از سازمان رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، نشریه مورد نظر در پی اخذ مجوز و انجام مراحل مربوطه از طرف دستگاه نظارتی  می باشد . تا اوایل سال آینده ۹۶ اولین شماره ی این نشریه توسط دبیرخانه ی توسعه و ترویج انجمن دوچرخه سواری آشتی چاپ و انتشار خواهد شد. 
  • اطلاع رسانی فعالیت و فراخوان ها در ” رادیو ، تلویزیون و روزنامه های مجاز”