آموزش وردپرس
خانه / ثبت نام

ثبت نام

شرایط عضویت همرکابان داوطلب در خانواده همرکابان سبز

ماده ده (۱۰)
شرایط عضویت همرکابان داوطلب در خانواده همرکابان سبز
بندها:
۱- برای عضویت کودکان : اعضای همرکاب داوطلب بالای ۱۲ سال سن داشته باشد.
۲- در حال درس خواندن باشد.
۳- تکمیل فرم کتبی «همرکاب داوطلب» مبنی بر ارائه رضایت نامه کامل والدین «طبق ضوابط قانونی و قید شده در فرم ثبت نام» با ایجاد اثر انگشت و امضاء والدین صورت گیرد و بلا مانع باشد.
۴- برای عضویت جوانان: فرم ثبت نام طبق ضوابط ارائه شده تکیمل گردد.
۵- الزامیست جهت صحیح بودن مشخصات فردی در فرم تکمیل شده «مدارک شناسایی شخص داوطلب ارائه گردد»
۶- با ثبت نام صحیح و قانونی کارت عضویت «همرکاب داوطلب» صادر خواهد شد.
۷- برای ارزش و احترام به حضور در فعالیتهای همرکابی سبز مبلغی را بعنوان همکاری به حساب دبیرخانه مالی گروه همرکابی سبز از طرف شخص همرکاب داوطلب واریر گردد و این مقدار مبلغ بصورت سالیانه و یا شهریه محسابه می شود.
(بصورت اختیاری میتوانید به ارزش و مقام گروه همرکابان سبزی که در آن فعالیت دارید کمک نمایید.)
۸- داوطلبانی که در اقصی نقاط مختلف زندگی می کنند ، می توانند از طریق فرم الکترونیکی خانواده همرکابان سبز ثبت نام نمایند.
۹- بر اساس قوانین اجرایی برنامه های گروه ، شخص همرکاب سبز حداقل ممکن در ۳/۲ از برنامه های گروهی شرکت داشته باشد و در صورت غیبت بایستی به همرکاب ارشد (۳) دبیر نظارت گروه اطلاع دهد.
۱۰- در هر برنامه همرکابی سبز بایستی «لیست ورود و خروج»بعنوان سوابق شخصی و ارتقاء درجه همرکابی امضاء گردد.
۱۱- پایبند به ماده (۵) منشور اخلاقی خانواده همرکابان سبز باشد.

لینـــک ثبـت نــام