آموزش وردپرس
خانه / 2017 / اکتبر

بایگانی ماهانه: اکتبر 2017

همرکابی سبز در روزهای زرد پاییزی برای آشتی با طبیعت

اردوی یک روزه ی همرکابان سبز در بخش خاومیرآباد مریوان به منظور تامین سلامت و آشتی با طبیعت صبح روز پنجشنبه مورخ 4 ‌آبانماه 1396 گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) در 28 مین اردوی “همرکاب جامعه ی سالم ” محور مریوان تا روستای میرگه دریژ (خاومیرآباد) را به مسافت …

ادامه نوشته »

همرکابان سبز ، همرکاب خزان و طبیعت شدند.

حضور همرکابان سبز انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ) در برنامه اردوهای محوری 26 و 27 “همرکاب جامعه ی سالم”   صبح روز جمعه مورخ 28 مهرماه 1396 گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی در 27 مین اردوی محوری “همرکاب جامعه ی سالم ” حضور خود را با همرکابی از …

ادامه نوشته »

حضور پایدار همرکابان سبز در روزهای اوایل پاییزی

گروه همرکابان محوری ادآ از فعالیتهای محوری خود در روزهای اوایل پاییزی خبر داد. صبح روز جمعه مورخ 7 مهرماه 96 گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی (ادآ)در 24مین اردوی محوری “همرکاب جامعه ی سالم” محور فعالیتی خود را با همرکابی همرکابان سبز ادآ در محور بخش خاومیرآباد شهرستان …

ادامه نوشته »