آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: آگوست 6, 2017

هجدهمین اردوی محوری “همرکاب جامعه ی سالم”

همرکابان سبز ادآ اردوی 18 محوری “همرکاب جامعه ی سالم ” را بار دیگر در منطقه ی تفریحی و کوهستانی بخش خاومیرآباد در گرمای سوزان تابستان تجربه نمود.  صبح روز جمعه مورخ 13 تیرماه 1396 گروه همرکابان محوری انجمن دوچرخه سواری آشتی محور تفریحی و سیاحتی بخش شمالی دشت خاومیرآباد …

ادامه نوشته »