آموزش وردپرس

بایگانی روزانه: دسامبر 10, 2016

نخستین پروژه فعالیتی (همرکاب آشتی با طبیعت) برگزار شد.

صبح روز جمعه مورخ 19 آذرماه 1395 مصادف با  “روز جهانی کوهستان” نخستین اردوی ” همرکاب آشتی با طبیعت” توسط همرکابان  فعال انجمن دوچرخه سواری آّشتی برگزار شد.  صبح روز جمعه مورخ 19 آذرماه 1395 اولین پروژه ی فعالیتی ” همرکاب آشتی با طبیعت” به منظور احیای جنگلهای قربانی شده ی …

ادامه نوشته »